Samarbejder

Vores virksomhed vokser ud af en passion for det skånsomme fiskeri, den rene råvare og en kompromisløs jagt på den bedste kvalitet.

Fiskerikajen Engros

Vi kender vores plads i fødevaresystemet og anerkender vores ansvar om at bidrage til en mere bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer.

Fiskerikajen er siden 2019 en del af Nordward og er sammen med Kvalitetsfisk i Stockholm, Fisk Idag i Gøteborg og FGSFOODS i Fredericia Nordens største fiskegrossistvirksomhed.

Vi samarbejder med fiskere som benytter skånsomme fangstmetoder og støtter op om det spirende fiskeri med tejner.

Fiskerikajen Engros

Vi støtter Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri

Vi har været medlemmer af Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) siden vi deltog i den stiftende generalforsamling i 2014. Vi er sammen med FSK og WWF kommerciel partner på projektet ”Naturskånsom Fisk – fra hav til tallerken” med støtte fra Velux og Villumfonden.

Fiskeri med garn

Projektet er udsprunget af den vision, at kystfiskeriet atter skal udgøre en vigtig og betydende del af dansk fiskeri. Det er projektets mål, at genstarte og revitalisere det danske kystfiskeri gennem oplysning og nytænkning i forhold til afsætning.

En af de største udfordringer for det kystnære fiskeri er, at mange af skibene ligger i småhavne der mangler forarbejdningsfaciliteter og lider under mangelfuld logistik. Som del af dette projekt har vi sammen med kystfiskerne fra Langø og Kutterfisk ApS stiftet Kystfiskerkompagniet ApS i Korsør, hvor vi kun forarbejder og videresælger fisk fra skånsomt kystfiskeri.

Siden 2013 har vi været med til at afholde ”Stjernekokke for Skånsomt Kystfiskeri”, hvor vi i samarbejde med fiskerne fra Langø, Greenpeace og Odd Fellowpalæet arrangerede en middag med seks retter lavet af seks kokke. Blandt deltagerne første år var Almanak, Fiskebaren, Amass, Pony og Geranium. Siden har vi 3 gange afholdt eventet hver gang med kokke fra øverste skuffe og med inviterede som Fødevareminister Karen Hækkerup (S), Fødevareminister Mette Gjerskov (S), Fiskeriordfører Simon Kollerup (S), Fiskeriordfører Lone Loklindt (B) og flere fremtrædende journalister fra de danske aviser.

Målet med eventet, er at sprede viden om det danske kystfiskeri og de udfordringer det står overfor i disse år. Vi har ligeledes afholdt to events i Torvehallerne med fiskerne fra FSK senest i 2017 i samarbejde med WWF og Den Blå Planet, hvor op mod 500 mennesker deltog.

Vi samarbejder med disse gode folk

gå til Samarbejdspartnere

Mærket Naturskånsom

Med mærket NaturSkånsom går Danmark globalt i front med en statslig mærkningsordning for fisk, der er fanget med naturskånsomme metoder og omtanke for havmiljøet.

Fiskeri med garn

De fiskere, der er med i ordningen, må udelukkende fiske med skånsomme redskaber som eksempelvis line og krog, tejner og garn som skåner det sårbare og værdifulde miljø på havbunden, der er afgørende for et sundt økosystem i havet.

I 2013 arrangerede vi den første “Kokke for skaansomt kystfiskeri” i fællesskab med fiskere, kokke og Greenpeace. Det skulle senere blive til den grundstamme som har arbejdet for et mærke lige siden.

Krav til mærkningen

01

Skånsomme fangstmetoder

Fisken skal vare fanget med
skånsomme redskaber.

02

Kvalitet

Fiskerne skal have gennemført
et kvalitetskursus, der fx.
indeholder uddannelse i
fødevarehåndtering.

03

Mindre fartøjer

Fartøjet fisken fanges fra må
ikke være længere end 17
meter.

04

Kystnært

80 % af fartøjets fangstrejser i
et kalenderår er ikke længere
end 48 timer.

05

Sunde bestande

Ingen fiskearter i ordningen
må være truet, og alle fisk
ordningen skal vare fanget fra
sunde bestande.

“Fisk er verdens sidste vilde råvare, og alligevel så fisker vi som om, det var en landbrugsvare, som vi bare kan så noget mere af. Det kan vi ikke. Vi bliver nødt se på, hvordan vi skal fiske i visse områder, så vi ikke ødelægger fiskenes levesteder, men i stedet fisker på en måde, hvor vi sikrer, at der også er fisk i havet til vores børnebørn.“

-Jesper Redecker, Fiskerikajen

I november 2014 blev Foreningen for Skaansomt Kystfiskeri dannet, fordi kystfiskerne manglede en forening, der varetog det skånsomme fiskeris interesser. Fiskerikajen deltog i den stiftende generalforsamling og allerede ved det første møde blev et mærke diskuteret.

Siden har FSK personificeret af Hanne Lyng Winther, Søren Jakobsen, David Lange og Iben Wiene Rathje arbejdet utrætteligt for at få et mærke for skånsomt kystfiskeri sat på dagsordenen politisk, og hos Fiskerikajen er vi fulde af respekt for den indsats som alle involverede har lagt i det. For det er et nødvendigt mærke!

Det er et mærke, der skal sikre at det skånsomme fiskeri udvikles i stedet for at afvikles. Det er et mærke, der er med til at sikre forbrugere og spisesteder, at når de køber fisk fra mærket, er de med til at bidrage til en sund havnatur med en større biodiversitet i hele fødekæden.

Vi håber, der vil blive taget godt imod mærket og at der vil være forståelse for, at det er et mærke, som skal udvikles over tid. Hele verden kigger på os og på den forvaltning, der skal være med til sikre mærkets succes.

samarbejdspartnere

Et overblik over vores gode venner

Dansk Tang

Skandinaviens første og eneste leverandør af frisk tang.

Læs merelæs mere

Hos Fischer

100% skaldyrsentusiast og medarrangør sammen med Fiskerikajen af ”Skaldyr hos Fischer” siden 2011

Læs merelæs mere

Klør & Klezmer

Skaldyrsfest, klesmermusik og langborde med husbandet Alaska Blonde, Fiskerikajen er medstiftere siden 2017.

Læs merelæs mere

Paris90

Østersambassadør Victor Monchamp, ved alt om østers og importerer sammen med Fiskerikajen 19 forskellige franske østers.

Læs merelæs mere

Odd Fellow Palæet

100% skånsom og medarrangør af ”Kokke for skånsomt kystfiskeri” siden 2013.

Læs merelæs mere

Kødbyens Fiskebar

100% skånsom siden 2009, Fiskerikajen er stolte leverandører siden 2009.

Læs merelæs mere

Velux Fonden og Villum Fonden

Fiskerikajen er med i projektet ”Naturskånsomt fiskeri – et hav i balance” sammen med WWF og FSK siden 2016.

Læs merelæs mere

Kokke for Skånsomt Kystfiskeri

Fiskerikajen er medarrangør sammen med Greenpeace og FSK siden 2013.

Læs merelæs mere

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK)

Fiskerikajen har været medlem siden den stiftende generalforsamling i 2014.

Læs merelæs mere

Kystfisker Kompagniet

Fiskerikajen er medstifter af kystfiskerkooperativet i Korsør.

Læs merelæs mere

Merchandise

Vi leverer tekstiler med grønne fisk i hele landet. Bestil i webshoppen.