Viden om NaturSkånsom

NaturSkånsom er et mærke, der bygger på økosystembaseret tankegang. Tanken er at man let skal kunne vælge fisk som er fanget med skånsomme redskaber, der har en mindre påvirkning af havbunden og derfor ikke forstyrrer livet på havbunden.

For at en fisk skal kunne mærkes NaturSkånsom skal den først og fremmest fanges med et af de redskaber der står i bekendtgørelsen om NaturSkånsom*.

Altså primært garn, liner og kroge, tejn og ruser og bundgarn. Derudover skal den fisker som fanger fisken have gennemgået et kursus i håndtering af NaturSkånsomt fanget fisk. Og sidst men ikke mindst skal fisken være fra en bestand, der er vurderet i gunstig bevaringsstatus.

Mærket er det første statskontrollerede mærke for fisk i verden og kan sammenlignes med økologi mærket, som de fleste kender. På samme måde som det gjorde med økologimærket, tager det tid før at fiskere og indkøbere har omstillet sig til at bruge mærket, men heldigvis er der meget der peger i den rigtige retning.

Hvis du gerne vil have mere fisk fra NaturSkånsom mærket er det bedste du kan gøre at efterspørge det. Efterspørgsel skaber ofte et marked.

Tænker man tanken til ende, så er man direkte med til at skabe en rigere havnatur, når man efterspørger fisk certificeret med NaturSkånsom mærket. Jo større andel af kvoten af en given fisk, der bliver fanget med skånsomme redskaber, jo mindre havbund bliver forstyrret og jo stærkere bliver økosystemerne på havbunden og jo mere liv vil de kunne understøtte. Og jo flere fisk kan man fange!

Krav til mærkningen

01

Skånsomme fangstmetoder

Fisken skal være fanget med skånsomme redskaber.

02

Kvalitet

Fiskerne skal have gennemført et kvalitetskursus, der fx. indeholder uddannelse i
fødevarehåndtering.

03

Mindre fartøjer

Fartøjet fisken fanges fra må ikke være længere end 17 meter.

04

Kystnært

80 % af fartøjets fangstrejser i et kalenderår er ikke længere end 48 timer.

05

Sunde bestande

Ingen fiskearter i ordningen må være truet, og alle fisk i ordningen skal være fanget fra sunde bestande.

“Fisk er verdens sidste vilde råvare, og alligevel så fisker vi som om, det var en landbrugsvare, som vi bare kan så noget mere af. Det kan vi ikke. Vi bliver nødt se på, hvordan vi skal fiske i visse områder, så vi ikke ødelægger fiskenes levesteder, men i stedet fisker på en måde, hvor vi sikrer, at der også er fisk i havet til vores børnebørn.“

- Jesper Redecker Hansen, Fiskerikajen