Pighvar Udsætning 24

Igen i år samler vi sammen med ODFF ind for at give naturen en ekstra hånd. Og igen i år kan jeres spisested være med til at samle ind! 

Vi har to mål i år: At udsætte 10,000 pighvar på Stevns til august. Og!! At rejse startkapital til et nyt stort opdrætscenter placeret i Rødvig Havn. Som noget nyt fortsætter vi derfor indsamlingen, indtil vi har indsamlet 450.000 kr. Lykkes det kan vi allerede næste år flytte udsætningsarbejdet i ODFF ind i nye omgivelser, og i fremtiden være i stand til at udsætte mange flere pighvar og andre fisk alle de steder, hvor naturen har brug for en ekstra hånd.

Fotograf: Mikkel Kehler Villadsen

“Udsætning af pighvar kan påvirke bestanden af den invasive art sortmundet kutling. Dermed er disse udsætninger en del af løsningen til at de naturlige fiskebestande kan dominere de lave sten- og muslingerev igen og forhåbentlig genetablere en økologisk balance i påvirkede områder. Det er til gavn for os – brugerne af det hav der omgiver os, men så sandelig også til gavn for havet, som længe har haft brug for en håndsrækning“

- Mikkel Kehler Villadsen – Marinbiolog

Ligesom sidste år kan man være med på to måder. Sælger man pighvar på sit spisested, kan man være med ved at donere 12,50 kr. pr. pighvar, som er prisen for én udsat pighvar. Sælger man ikke pighvar kan man selvfølgelig sagtens være med alligevel ved at donere et valgfrit beløb. Fiskerikajen donerer de første 50.000 kr. Deltager man i Pigvarudsætning 24, får man et fedt sticker til at smide i ruden på restauranten, så gæsterne også kan se, at de er med til at støtte, når de spiser pighvar. 

Man får også muligheden for at komme ud og besøge de små pighvar på Den Blå Planet, mens de vokser, og så er man selvfølgelig inviteret til den store fest, når vi udsætter de små dejlige pighvar på Stevns i august.

Derfor håber vi meget I vil være med! Både i år og i fremtiden. Sammen kan vi rent faktisk gøre noget virkelig fedt her!

Pighvar Udsætning 23

I august 2023 udsatte vi sammen med mere end 30 restauranter og i samarbejde med ODFF og Den Blå Planet 10.000 små pighvar i farvandet ud for Stevns. Projektet var en kæmpe succes for alle involverede og især for Havet. De små pighvar arbejder nu i døgndrift på at holde den sortmundede kutling i skak, og er med til at berige vores havnatur mens de gør det.